May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tunisia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Tunisia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tunisia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tunisia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tunisia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tunisia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Tunisia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Tunisia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Tunisia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Tunisia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Tunisia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Tunisia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Tunisia in Hanoi capital city of Vietnam.