May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Yemen tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Yemen hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Yemen tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Yemen tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Yemen tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Yemen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Yemen in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Yemen in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Yemen in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Yemen in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Yemen in Hanoi capital city of Vietnam.