April 24, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Zambia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Zambia 🇿🇲. Options for citizens of Zambia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.