May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Zimbabwe hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zimbabwe tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zimbabwe tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zimbabwe gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zimbabwe gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Zimbabwe
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Zimbabwe in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Zimbabwe in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Zimbabwe in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Zimbabwe in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Zimbabwe in Hanoi capital city of Vietnam.