Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris, Pháp Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 30, rue des Perchamps, 75016 Paris, France. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:30 – 12:30 | chiều từ 14:30 – 16:30 Điện thoại : (+33)

Embassy of Central African Republic in Paris, France Chancery of the Embassy : 30, rue des Perchamps, 75016 Paris, France. Working hours : Monday to Friday | 09:30 – 12:30 | 14:30 – 16:30 Tel : (+33) 01 45 25 39 74 | 01 55 74 73 10 Fax : (+33) 01 55 74 40

1