In an effort to fight the spread of the Covid 19 virus, several countries around the world have closed their borders to foreign visitors. These include Vietnam.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of France in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of France in Hanoi OR Consulate of France in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of France in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại

Consulate of France in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of France in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of France in Hanoi OR Consulate of France in Ho

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of France in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of France in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of France in

Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành

Embassy of France in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of France in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:00 – 12:00 & chiều 13:30

1 2 3 4