April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Ninh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Ninh province

  • Address : 11 Ly Thai To street, Bac Ninh city, Bac Ninh province
  • Phone : (0222) 3874 046
  • Fax : (0222) 3822 431
  • Email : sldtbxh@bacninh.gov.vn
  • Website : http://sldtbxh.bacninh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/HQrFrAfxjWWhCNLN6

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Bac Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ: 11 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại : (0222) 3874 046 Fax : (0222) 3822 431 Email : sldtbxh@bacninh.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Ninh province Address : 06 Ly Thai To street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province. Phone : (0222) 3856 789 Email: skhdt@bacninh.

Bac Ninh province ▹ Business Registration Office in Bac Ninh province Address : 06 Ly Thai To street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province Phone : (0222) 3875 188 Email : dkkdbn@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0222) 3856 789 Email: skhdt@bacninh.

Tỉnh Bắc Ninh ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Số điện thoại : (0222) 3875 188 Email : dkkdbn@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Bac Ninh province Address : 06 Phu Dong Thien Vuong street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province. Phone : (0241) 3822 452 Fax : (0241) 3822 452 Email : stp@bacninh.

Sở Tư Pháp Bắc Ninh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ : số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại : (0241) 3822 452 Fax : (0241) 3822 452 Email : stp@bacninh.

Department of Foreign Affairs in Bac Ninh province (the People’s Committee of Bac Ninh province) Address : 10 Phù Đổng Thiên Vương street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province. Phone : (0222) 3822 490 | 3898 777 | 3852 666 | 3828 899 Fax : (0222) 3822 492 Email : lethithuhuyen@bacninh.