April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Da Nang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Da Nang city

  • Address : floor 20, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city
  • Phone : (0236) 3827 616
  • Fax : (0236) 3822 957
  • Email : sldtbxh@danang.gov.vn
  • Website : https://ldtbxh.danang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/xmbNsGMSnH4JAK1e9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Da Nang city Address : floor 5-6, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Da Nang city Phone : (0236) 3822 217 Fax : (0236)3829 184 E-mail : skhdt@danang.gov.

Da Nang city ▹ Business Registration Office in Da Nang city Address : floor 6, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city Map : https://goo.gl/maps/U2W3DLgD9truWnXP9 Phone : (0236) 3821 755 Email : dkkd.

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 5-6, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3822 217 Fax : (0236)3829 184 E-mail : skhdt@danang.gov.

Justice Department in Da Nang city Address : floor 11, Da nang Administration Center,  24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city. Phone : (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.

Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.

Department of Foreign Affairs in Da Nang city Address : floor 25, Trung tâm Hành chính, 24 Tran Phu street, Da Nang city. Phone : (0236) 3810903 (General) | (0236) 3812321 (Affairs) | (0236) 3822253 (Consular) Fax: (0236) 3825853 Email :sngv@danang.