March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Đà Nẵng

Thành Phố Đà Nẵng

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Tầng 6 toà nhà Trung tâm hành chính, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/U2W3DLgD9truWnXP9
 • Số điện thoại : (0236) 3821 755
 • Email : dkkd.danang@gmail.com
 • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Tầng 5-6, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại : (0236) 3822 217
 • Fax : (0236)3829 184
 • E-mail : skhdt@danang.gov.vn
 • Website : https://dpi.danang.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/U2W3DLgD9truWnXP9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 5-6, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3822 217 Fax : (0236)3829 184 E-mail : skhdt@danang.gov.

Justice Department in Da Nang city Address : floor 11, Da nang Administration Center,  24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city. Phone : (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.

Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.

Department of Foreign Affairs in Da Nang city Address : floor 25, Trung tâm Hành chính, 24 Tran Phu street, Da Nang city. Phone : (0236) 3810903 (General) | (0236) 3812321 (Affairs) | (0236) 3822253 (Consular) Fax: (0236) 3825853 Email :sngv@danang.

Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tại Tp Đà Nẵng : Địa chỉ : số 07 đường Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 02363822381 | Fax: 02363826670 Đường dây nóng : 0694260354 (tiếng Việt) | 0694260349 (tiếng Anh) Bản đồ chỉ đường : https://goo.

Da Nang CDC
February 24, 2021

Da Nang city Center for Disease Control (Da Nang CDC) Address : 315 Phan Chau Trinh street, Binh Hien ward, Hai Chau district, Da Nang city (Map : https://goo.gl/maps/BfJFRLSMUZVbeopaA) Phone : 0236.

The following COVID-19 Testing locations in Da Nang city are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam. Full List of COVID-19 Testing locations in Vietnam Pointed by Ministry of Health 1.