April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hau Giang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hau Giang province

  • Address : 03 Thong Nhat street, Hau Giang Administration Center, area 4, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province
  • Phone : (0293) 3878 982
  • Fax : (0293) 3878 982
  • Email: sldtbxh@haugiang.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.haugiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/aDzQYY37Kjxga5Es8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 03 đường Thống Nhất, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.

Department of Planning & Investment in Hau Giang province Address : 07 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3870 214 Fax : (0293) 3878 871 Email : skhdt@haugiang.gov.

Hau Giang province ▹ Business Registration Office in Hau Giang province Address : Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 872 Email : dkkdhaugiang@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 07 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3870 214 Fax : (0293) 3878 871 Email : skhdt@haugiang.gov.

Tỉnh Hậu Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Số điện thoại : (0293) 3878 872 Email : dkkdhaugiang@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Hau Giang province Address : 02 Ngo Quyen street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province. Phone : (0293) 3878 942 Fax : (0293) 3878 942 Email : sotuphap@haugiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 02 đường Ngô Quyền, phường 5, thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 942 Fax : (0293) 3878 942 Email : sotuphap@haugiang.