April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Hau Giang

Department of Planning & Investment in Hau Giang province

  • Address : 07 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province
  • Phone : (0293) 3870 214
  • Fax : (0293) 3878 871
  • Email : skhdt@haugiang.gov.vn
  • Website : https://skhdt.haugiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/nJenSXY1adc6uaiD6

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hau Giang province ▹ Business Registration Office in Hau Giang province Address : Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 872 Email : dkkdhaugiang@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 07 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3870 214 Fax : (0293) 3878 871 Email : skhdt@haugiang.gov.

Tỉnh Hậu Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Số điện thoại : (0293) 3878 872 Email : dkkdhaugiang@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Hau Giang province Address : 02 Ngo Quyen street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province. Phone : (0293) 3878 942 Fax : (0293) 3878 942 Email : sotuphap@haugiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 02 đường Ngô Quyền, phường 5, thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 942 Fax : (0293) 3878 942 Email : sotuphap@haugiang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hậu Giang  Địa chỉ : Khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : 0693.769.

Hau Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hau Giang Province (Hau Giang CDC) Address: 613 Trần Hưng Đạo street, Zone 3, Vi Thanh city, Hau Giang Province. Phone: 0293 3878 953 Website : http://www.