April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lam Dong

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lam Dong province

  • Address : 7th floor, Lam Dong Administration Center, 36 Tran Phu street, Da Lat city, Lam Dong province
  • Phone : (0263) 3822 165
  • Fax: (0263) 3836 827
  • Email: sldtbxh@lamdong.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.lamdong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/7GZEnYWFS84hb26o9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 165 Fax: (0263) 3836 827 Email: sldtbxh@lamdong.

Department of Planning & Investment in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3822 311 Fax : (0263) 3834 806 Email : skhdt@lamdong.gov.

Lam Dong province ▹ Business Registration Office in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3827 165 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3822 311 Fax : (0263) 3834 806 Email : skhdt@lamdong.gov.

Lâm Đồng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Số điện thoại : (0263) 3827 165 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, Da Lat city, Lam Dong province. Phone : (0263) 3822 230 Fax : (0263) 3834 542 Email : stp@lamdong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 230 Fax : (0263) 3834 542 Email : stp@lamdong.

Department of Foreign Affairs in Lam Dong province Address : 36 Trần Phú street, Da Lat city, Lam Dong province. Phone : (0263) 3821 034 (Add the area code 0263 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 263 if calling from outside Vietnam) Fax : (0263) 3597 000 Email : songoaivu@lamdong.