April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lao Cai

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lao Cai province

  • Address : Floor 7, Block 6, Tran Hung Dao avenue, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province
  • Phone : (0214) 3820 022
  • Fax : (0214) 3820 968
  • Email : sldtbxh@laocai.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.laocai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/6yykJA2hwtjSkPVs8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Lao Cai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lào Cai Địa chỉ : Tầng 7, Khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại : (0214) 3820 022 Fax : (0214) 3820 968 Email : sldtbxh@laocai.gov.

Department of Planning & Investment in Lao Cai province Address : Tran Hung Dao Avenue, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province Phone : (0214) 3840 034 Fax : (0214) 3842 411 Email : contact-skhdt@laocai.gov.

Lao Cai province ▹ Business Registration Office in Lao Cai province Address : floor 6-7, Building 6, Tran Hung Dao Avenue, Lao Cai city, Lao Cai province Phone : (0214) 3840 334 | 3843 567 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lào Cai Địa chỉ : Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại : (0214) 3840 034 Fax : (0214) 3842 411 Email : contact-skhdt@laocai.gov.

Justice Department in Lao Cai province Address : floor 3, block 6, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province. Phone : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.

Sở Tư Pháp Lào Cai
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lào Cai Địa chỉ : tầng III, khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.