April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Binh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Binh province

  • Address : 2A Pham Hong Thai street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province
  • Phone : (0229) 3871 067
  • Fax : (0229) 3886 338
  • Email : solaodongtbxh@ninhbinh.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.ninhbinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/KHbuPRjbvFox877s5

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 2A đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.

Department of Planning & Investment in Ninh Binh province Address : 08 Le Hong Phong street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.

Ninh Binh province ▹ Business Registration Office in Ninh Binh province Address : 08 Le Hong Phong street, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3880 204 Email : dangkykinhdoanhninhbinh@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.

Tỉnh Ninh Bình ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Số điện thoại : (0229) 3880 204 Email : dangkykinhdoanhninhbinh@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Ninh Binh province Address : km02 national highway 1A, Dong Thanh ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province. Phone : (0229) 3873 975 Fax : (0229) 3873 975 Email : stp@ninhbinh.

Sở Tư Pháp Ninh Bình
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : KM2 quốc lộ 1A, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3873 975 Fax : (0229) 3873 975 Email : stp@ninhbinh.