March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Bình

  • Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Số điện thoại : (0229) 3880 204
  • Email : dangkykinhdoanhninhbinh@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Bình

  • Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại : (0229) 3871 156
  • Fax : (0229) 3873 381
  • Email : skhdt@ninhbinh.gov.vn
  • Website : https://dpi.ninhbinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/9rjx1Q6qYAM6Epoy7
TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.

Justice Department in Ninh Binh province Address : km02 national highway 1A, Dong Thanh ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province. Phone : (0229) 3873 975 Fax : (0229) 3873 975 Email : stp@ninhbinh.

Sở Tư Pháp Ninh Bình
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : KM2 quốc lộ 1A, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3873 975 Fax : (0229) 3873 975 Email : stp@ninhbinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình  Địa chỉ : đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : 0692860499 – 0987385975 Fax : 02293873713 Website : https://ninhbinh.

Ninh Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ninh Binh Province (Ninh Binh CDC) Address : Lê Thái Tổ street, Nam Thành ward, Ninh Binh city, Ninh Binh Province. Phone : 02293871137 Email : ninhbinhcdc@gmail.

VNVC Ninh Binh: Address : 02 Ton Duc Thang street, Dong Thanh ward, Ninh Binh city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Ninh Binh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.