April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Binh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Binh province

  • Address : 80 – 84 Hai Ba Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province
  • Phone : (0232) 3822 393
  • Fax : (0232) 3822 393
  • Email: sldtbxh@quangbinh.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.quangbinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/p7h7DApMoZ8pFyCE8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 80 – 84 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.

Department of Planning & Investment in Quang Binh province Address : August 23 (23 Tháng 8) street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3822 270 Fax : (0232) 3821 520 Email : skhdt@quangbinh.gov.

Quang Binh province ▹ Business Registration Office in Quang Binh province Address : 09 Quang Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : đường 23 tháng 8, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 270 Fax : (0232) 3821 520 Email : skhdt@quangbinh.gov.

Tỉnh Quảng Bình ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 09 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Số điện thoại : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Quang Binh province Address : 183 Huu Nghi street, Dong Hoi city, Quang Binh province. Phone : (0232) 3843 188 Fax : (0232) 3825 447 Email : stp@quangbinh.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Bình Địa chỉ: số 183 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3843 188 Fax : (0232) 3825 447 Email : stp@quangbinh.