April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Quang Binh

Department of Planning & Investment in Quang Binh province

  • Address : August 23 (23 Tháng 8) street, Dong Hoi city, Quang Binh province
  • Phone : (0232) 3822 270
  • Fax : (0232) 3821 520
  • Email : skhdt@quangbinh.gov.vn
  • Website : https://skhdt.quangbinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/4xWaVWVehKr9VwL19

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Quang Binh province ▹ Business Registration Office in Quang Binh province Address : 09 Quang Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : đường 23 tháng 8, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 270 Fax : (0232) 3821 520 Email : skhdt@quangbinh.gov.

Tỉnh Quảng Bình ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 09 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Số điện thoại : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Quang Binh province Address : 183 Huu Nghi street, Dong Hoi city, Quang Binh province. Phone : (0232) 3843 188 Fax : (0232) 3825 447 Email : stp@quangbinh.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Bình Địa chỉ: số 183 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3843 188 Fax : (0232) 3825 447 Email : stp@quangbinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình  Địa chỉ : số 90 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : 069 4100426 Fax : (0232) 3825297 Website : https://quangbinh.

Quang Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Quang Binh Province (Quang Binh CDC) Address : 164 Bà Triệu street, Đồng Phú ward, Dong Hoi city, Quang Binh Province. Phone : 0232.