The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7301S – Nguyen Huu Canh – Dong Hoi – Quang Binh Location : Nguyen Huu Canh street, Hai

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7301S – Đồng Hới – Quảng Bình Địa chỉ : đường Hữu Cảnh, phường Hải Thịnh, thành phố Đồng Hới,

Education and Training Department of Quang Binh Province Address : 187 Huu Nghi Street, Nam Sach Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 187 đường Hữu Nghị, phường Nam Sách, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Construction Department of Quang Binh Province Address : 59 Ly Thuong Kiet Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 59 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Health Department Of Quang Binh Province Address : 02 Ho Xuan Huong Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Sở Y Tế Quảng Bình
May 24, 2021 · TAGS Quang Binh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Transportation Department of Quang Binh Province Address : 02 Tran Hung Dao Street, Dong An Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province. Phone : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

1 2 3