June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Binh

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7301S – Nguyen Huu Canh – Dong Hoi – Quang Binh

 • Location : Nguyen Huu Canh street, Hai Thinh ward, Dong Hoi city, Quang Binh province
 • Phone : (0232) 3824 505
 • Fax : (0232) 3828 597
 • Email : ttdangkiem7301s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/LS2Dd8rari7tuEEn9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7302D – Quang Trach – Quang Binh

 • Location : Thanh Luong village, Quang Xuan commune, Quang Trach district, Quang Binh province
 • Phone : (0232) 3575 555
 • Fax : (0232) 3575 666
 • Email : t7302d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/T3muAmS1K8GUMotb7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7303D – Vinh Ninh – Quang Ninh – Quang Binh

 • Location : Le Ky 1 village, Vinh Ninh commune, Quang Ninh district, Quang Binh province
 • Phone : (0232) 3910 911
 • Fax : (0232) 3910 919
 • Email : dangkiem7303d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/efN2vFcV9mjsA6RY7
TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Quang Binh Province Address : 187 Huu Nghi Street, Nam Sach Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 187 đường Hữu Nghị, phường Nam Sách, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Construction Department of Quang Binh Province Address : 59 Ly Thuong Kiet Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 59 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Health Department Of Quang Binh Province Address : 02 Ho Xuan Huong Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Transportation Department of Quang Binh Province Address : 02 Tran Hung Dao Street, Dong An Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province. Phone : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.