May 26, 2021
Blog

Quang Binh Health Department

Health Department Of Quang Binh Province

  • Address : 02 Ho Xuan Huong Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
  • Phone : (0232) 3844 200 | 3822 562
  • Fax : (0232) 3824 026
  • Email : syt@quangbinh.gov.vn
  • Website : https://syt.quangbinh.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/qudnyjeUKBTUtQor9
TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Transportation Department of Quang Binh Province Address : 02 Tran Hung Dao Street, Dong An Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province. Phone : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Binh province Address : 80 – 84 Hai Ba Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 80 – 84 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.

Department of Planning & Investment in Quang Binh province Address : August 23 (23 Tháng 8) street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3822 270 Fax : (0232) 3821 520 Email : skhdt@quangbinh.gov.

Quang Binh province ▹ Business Registration Office in Quang Binh province Address : 09 Quang Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : đường 23 tháng 8, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 270 Fax : (0232) 3821 520 Email : skhdt@quangbinh.gov.

Tỉnh Quảng Bình ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 09 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Số điện thoại : (0232) 3825 411 Email : huongdkkd@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.