June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Quang Binh

Education and Training Department of Quang Binh Province

  • Address : 187 Huu Nghi Street, Nam Sach Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
  • Phone : (0232) 3822 190
  • Fax : (0232) 3820 459
  • Email : vps@quangbinh.edu.vn
  • Website : http://www.quangbinh.edu.vn | https://sgddt.quangbinh.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/vi15MEKtGQFyt7hL8
TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 187 đường Hữu Nghị, phường Nam Sách, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Construction Department of Quang Binh Province Address : 59 Ly Thuong Kiet Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 59 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Health Department Of Quang Binh Province Address : 02 Ho Xuan Huong Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Transportation Department of Quang Binh Province Address : 02 Tran Hung Dao Street, Dong An Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province. Phone : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Binh province Address : 80 – 84 Hai Ba Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 80 – 84 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.