June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Quảng Bình

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7301S – Đồng Hới – Quảng Bình

 • Địa chỉ : đường Hữu Cảnh, phường Hải Thịnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3824 505
 • Fax : (0232) 3828 597
 • Email : ttdangkiem7301s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LS2Dd8rari7tuEEn9

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7302D – Quảng Trạch – Quảng Bình

 • Địa chỉ : thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3575 555
 • Fax : (0232) 3575 666
 • Email : t7302d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T3muAmS1K8GUMotb7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7303D – Quảng Ninh – Quảng Bình

 • Địa chỉ : thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3910 911
 • Fax : (0232) 3910 919
 • Email : dangkiem7303d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/efN2vFcV9mjsA6RY7
TAGS Quang Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Quang Binh Province Address : 187 Huu Nghi Street, Nam Sach Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 187 đường Hữu Nghị, phường Nam Sách, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 190 Fax : (0232) 3820 459 Email : vps@quangbinh.edu.

Construction Department of Quang Binh Province Address : 59 Ly Thuong Kiet Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 59 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3822 353 Fax : (0232) 3823 915 Email : sxd@quangbinh.gov.

Health Department Of Quang Binh Province Address : 02 Ho Xuan Huong Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province Phone : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại : (0232) 3844 200 | 3822 562 Fax : (0232) 3824 026 Email : syt@quangbinh.gov.

Transportation Department of Quang Binh Province Address : 02 Tran Hung Dao Street, Dong An Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province. Phone : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình Địa chỉ : số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : (0232) 3822 012 Fax : (0232) 3823 995 Email : sogtvtquangbinh@mt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Binh province Address : 80 – 84 Hai Ba Trung street, Dong Hoi city, Quang Binh province Phone : (0232) 3822 393 Fax : (0232) 3822 393 Email: sldtbxh@quangbinh.gov.