April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thai Binh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thai Binh province

  • Address : 19 Le Loi street, Thai Binh city, Thai Binh province
  • Phone : (0227) 3831 398
  • Fax : (0227) 3831 821
  • Email : vps.sldtbxh@thaibinh.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.thaibinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/iycsMY8ANUS4CZB97

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Thai Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 19 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại : (0227) 3831 398 Fax : (0227) 3831 821 Email : vps.

Department of Planning & Investment in Thai Binh province Address : 233 Hai Ba Trung street, Thai Binh city, Thai Binh province Phone : (0227) 3831 774 Fax : (0227) 3830 326 Email : sokhdt@thaibinh.gov.

Thai Binh province ▹ Business Registration Office in Thai Binh province Address : 233 Hai Ba Trung street, Thai Binh city, Thai Binh province Phone : (0227) 3830 182 Email : dkkdtbinh@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 774 Fax : (0227) 3830 326 Email : sokhdt@thaibinh.gov.

Tỉnh Thái Bình ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3830 182 Email : dkkdtbinh@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Thai Binh province Address : 06 Hai Ba Trung street, Thai Binh city, Thai Binh province. Phone : (0227) 3731 784 Fax : (0227) 3731 784 Email : sotuphap@thaibinh.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại : (0227) 3731 784 Fax : (0227) 3731 784 Email : sotuphap@thaibinh.