April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Long

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Long province

  • Address : 42 Nguyen Hue street, ward 2, Vinh Long city, Vinh Long province
  • Phone : (0270) 3823368
  • Fax : (0270) 3825373
  • Email : slaodong@vinhlong.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ZJGB1xFg8m6gK21eA

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Vinh Long
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 42 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823368 Fax : (0270) 3825373 Email : slaodong@vinhlong.gov.

Department of Planning & Investment in Vinh Long province Address : 205/5 Pham Hung street, ward 9, Vinh Long city, Vinh Long province Phone : (0270) 3823 319 Fax : (0270) 3828 033 Email : skehoach@vinhlong.gov.

Vinh Long province ▹ Business Registration Office in Vinh Long province Address : 205/5 Pham Hung street, ward 9, Vinh Long city, Vinh Long province Phone : (0270) 3824 033 Email : dkkdvinhlong@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 319 Fax : (0270) 3828 033 Email : skehoach@vinhlong.gov.

Tỉnh Vĩnh Long ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Số điện thoại : (0270) 3824 033 Email : dkkdvinhlong@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Vinh Long province Address : số 08 đường 30 tháng 4, ward 1, Vinh Long city, Vinh Long province. Phone : (0270)3823 248 | hotline : (0270) 3830 814 Fax : (0270) 382 00 38 Email : stuphap@vinhlong.

Sở Tư Pháp Vĩnh Long
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 08 đường 30 tháng 4, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270)3823 248 | hotline : (0270) 3830 814 Fax : (0270) 382 00 38 Email : stuphap@vinhlong.gov.