April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Vinh Long

Department of Planning & Investment in Vinh Long province

  • Address : 205/5 Pham Hung street, ward 9, Vinh Long city, Vinh Long province
  • Phone : (0270) 3823 319
  • Fax : (0270) 3828 033
  • Email : skehoach@vinhlong.gov.vn
  • Website : https://skhdt.vinhlong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/s5hm7gYDhDyX991C9

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Vinh Long
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Vinh Long province ▹ Business Registration Office in Vinh Long province Address : 205/5 Pham Hung street, ward 9, Vinh Long city, Vinh Long province Phone : (0270) 3824 033 Email : dkkdvinhlong@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 319 Fax : (0270) 3828 033 Email : skehoach@vinhlong.gov.

Tỉnh Vĩnh Long ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Số điện thoại : (0270) 3824 033 Email : dkkdvinhlong@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Vinh Long province Address : số 08 đường 30 tháng 4, ward 1, Vinh Long city, Vinh Long province. Phone : (0270)3823 248 | hotline : (0270) 3830 814 Fax : (0270) 382 00 38 Email : stuphap@vinhlong.

Sở Tư Pháp Vĩnh Long
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 08 đường 30 tháng 4, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270)3823 248 | hotline : (0270) 3830 814 Fax : (0270) 382 00 38 Email : stuphap@vinhlong.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long  Địa chỉ : số 71/22A đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : 02703.

Vinh Long CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Vinh Long Province (Vinh Long CDC) Address : 24 Hùng Vương street, ward 1, Vinh Long city, Vinh Long Province. Phone : 0270 3822 431 Map : https://goo.