April 21, 2021
Blog

Embassy of El Salvador in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of El Salvador in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of El Salvador in Ho Chi Minh city (HCMC).

👉 Do you want to find Consulate of El Salvador in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Please note : There is NO Embassy of El Salvador in Hanoi. The nearest location of the Embassy of El Salvador from Vietnam is Embassy of El Salvador in New Delhi, India.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán El Salvador Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước El Salvador vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of El Salvador are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of El Salvador are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in El Salvador 🇸🇻. Options for citizens of El Salvador getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.