Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ El Salvador tại hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán El Salvador tại tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chính phủ El Salvador

We would like to inform there is NO Embassy of El Salvador in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of El Salvador in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of El Salvador in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website

Lãnh Sự Quán El Salvador tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ El Salvador tại hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán El Salvador

Consulate of El Salvador in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of El Salvador in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of El Salvador in Ho Chi Minh

Lãnh Sự Quán El Salvador tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ El Salvador hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of El Salvador in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of El Salvador in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of

Đại Sứ Quán El Salvador tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ El Salvador tại hiện chưa

Embassy of El Salvador in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of El Salvador in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want

Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : lầu 1, số 214 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3744 7102 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ

Honorary Consulate of El Salvador in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 1, 214 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3744 7102 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/KKFHuTZCe7S31t2h7 👉 Please note : There is NO Embassy of El

1 2