May 7, 2021
Blog

Embassy of Eritrea in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Eritrea in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Eritrea in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Eritrea in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Eritrea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Eritrea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Eritrea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Eritrea in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Eritrea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.