April 22, 2021
Blog

Embassy of Japan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Japan in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Do you want to find the Embassy of Japan in Hanoi or Consulate of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

TAGS Japan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 12:00 | 13:15- 16.45 Phone : (028) 3933 3510 Fax : (028) 3933 3520 Email: ryoujikan@hc.

Embassy of Fiji in Tokyo
March 10, 2021

Embassy of Fiji in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan. Office Hours : Monday – Thursday – 9:00 am – 5:00 pm | Friday – 9:00 am – 4:00 pm Tel : (81) 3-3587-2038 Fax : (81) 3-3587-2563 Email : info@fijiembassy.

Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Paraguay in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Marshall in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : MG Atago Building 3F, 3-13-7 Nishi –Shinbashi Minato-ku, Tokyo, Japan Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Điện thoại : (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.