May 8, 2021
Blog

Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Lesotho in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Lesotho in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.