Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt

There is NO Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho

Consulate of Lesotho in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Lesotho in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Lesotho in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Lesotho in

Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Lesotho in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Lesotho in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Lesotho in

1 2