May 8, 2021
Blog

Embassy of Mali in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Mali in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Mali in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Mali in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Mali
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Mali in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Mali in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Mali in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mali vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.