May 9, 2021
Blog

Embassy of Tajikistan in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Tajikistan in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Tajikistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Tajikistan in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Tajikistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tajikistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.