May 26, 2021
Blog

Hai Phong Health Department

Health Department Of Hai Phong City

  • Address : 38 Le Dai Hanh Street, Hoang Van Thu Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
  • Phone : (0225) 3745 478
  • Fax : (0225) 3823 802
  • Email : soyte@haiphong.gov.vn
  • Website : http://soytehaiphong.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/L3xjXiozWUvWeWPB9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Hải Phòng Địa chỉ : số 38 đường Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3745 478 Fax : (0225) 3823 802 Email : soyte@haiphong.gov.

Transportation Department of Hai Phong City Address : 01 Cu Chinh Lan Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hai Phong City. Phone : (0225) 3842 931 Fax : (0225) 3842 286 Email : sogtvt@haiphong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Hải Phòng Địa chỉ : số 01 đường Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3842 931 Fax : (0225) 3842 286 Email : sogtvt@haiphong.gov.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Hải Phòng Địa chỉ : TUNG HIEP COMPANY, số 358 đường Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3589 475 Fax : (0225) 3589 475 Email : ctcvnhp@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Hai Phong City Address : TUNG HIEP COMPANY, 358 Thanh To Street, Trang Cat Ward, Hai An District, Hai Phong City Phone : (0225) 3589 475 Fax : (0225) 3589 475 Email : ctcvnhp@gmail.com Website : http://ctcvn.

Honorary Consulate of Czech Republic In Hai Phong City Honorary Consul: Mr. Truong PHAM Address : Cat Co 3 Beach, Cat Ba Island, Hai Phong city Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 11:30 | 13:30 – 17:00 Phone : (0225) 388 7360 – 63 Fax : (0225) 388 7365 Email : haiphong@honorary.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hai Phong city Address : 02 Dinh Tien Hoang street, Hong Bang district, Hai Phong city Phone : (0225) 3842 808 Email : soldtbxh@haiphong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Thành phố Hải Phòng Địa chỉ : số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3842 808 Email : soldtbxh@haiphong.gov.