April 13, 2021
embassy

International Committee Of The Red Cross (ICRC) In Ho Chi Minh City, Vietnam

International Committee Of The Red Cross (ICRC) In Ho Chi Minh City (HCMC)

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Japan International Cooperation Agency (JICA) In Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 9, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3827 4942 Fax : (028) 3827 4943 Email : N/A Website : https://www.jica.

Ủy Ban Quốc Tế Chữ Thập Đỏ (ICRC) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3932 2124 Fax : (028) 3932 5452 Email : N/A Website : https://www.icrc.

United Nations Children’s Fund (UNICEF) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Unit 507, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to THursday, 08.00 – 12.

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 507, toà nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Giờ làm việc: từ Thứ hai đến Thứ năm 08.00 – 12.

Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Somerset Chancellor, số 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : (028) 3982 6100 Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.

International Finance Corporation (IFC) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 3rd Floor, Somerset Chancellor Building, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City Phone : (028) 3982 6100 Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.ifc.