April 13, 2021
embassy

International Organization for Migration (IOM) in Ho Chi Minh City

International Organization for Migration (IOM) in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Office of the Mission : 1B Pham Ngoc Thach Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC).
  • Working hours : Monday to Thursday, 07:30 – 17:00 | Friday, 07:30 – 14:30
  • Phone : (028) 3822 2057
  • Fax : (028) 3822 1780
  • Email : hcmc@iom.int
  • Website : https://vietnam.iom.int/en/offices
  • Map : https://goo.gl/maps/w5UBBzmXWjcCyKeWA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Japan International Cooperation Agency (JICA) In Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 9, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3827 4942 Fax : (028) 3827 4943 Email : N/A Website : https://www.jica.

International Committee Of The Red Cross (ICRC) In Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 70 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam. Phone : (028) 3932 2124 Fax : (028) 3932 5452 Email : N/A Website : https://www.

Ủy Ban Quốc Tế Chữ Thập Đỏ (ICRC) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3932 2124 Fax : (028) 3932 5452 Email : N/A Website : https://www.icrc.

United Nations Children’s Fund (UNICEF) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Unit 507, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to THursday, 08.00 – 12.

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 507, toà nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Giờ làm việc: từ Thứ hai đến Thứ năm 08.00 – 12.

Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Somerset Chancellor, số 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : (028) 3982 6100 Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.

International Finance Corporation (IFC) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 3rd Floor, Somerset Chancellor Building, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City Phone : (028) 3982 6100 Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.ifc.