March 19, 2021
immigration

Justice Department in Bac Kan

Justice Department in Bac Kan province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 16 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại : (0209) 3875 790 Email : sotuphap@backan.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Kạn  Địa chỉ : số 431 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại : 0209.

Bac Kan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Kan Province (Bac Kan CDC) Address : house 96, group 10, Nguyễn Thị Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan Province. Phone : 0209.

What are the Address of the Immigration Office in Bac Kan city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Bac Kan Immigration Office Address : 431 Nguyen Thi Minh Khai, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City Phone : 0209.3.