March 19, 2021
immigration

Justice Department in Ben Tre

Justice Department in Ben Tre province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Bến Tre
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3827 364 ​ Fax : (0275) 3810 773 Email :​ stp@bentre.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bến Tre  Địa chỉ : số 404D đường Đồng Văn Cống, phường 7. thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ben Tre CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ben Tre Province (Ben Tre CDC) Address : 230 Nguyễn Văn Tư street, ward 7, Ben Tre city, Ben Tre Province. Phone : +84-275-3822353 Website: http://cdcbentre.

What are the Address of the Immigration Office in Ben Tre city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Ben Tre Immigration Office Address : 404D Dong Van Cong, Ward 7, Ben Tre City. Phone : 0693561472 – 0693561033 | Fax: 0693561065 Website : https://bentre.