May 5, 2021
Blog

Korean Republic Consulate General in Da Nang City, Vietnam

Korean Republic Consulate General in Da Nang

  • Address : Floor 3-4, Lot A1-2, Chuong Duong Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam
  • Phone : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline)
  • Fax : (0236) 356 6105
  • Email : danang@mofa.go.kr
  • FB : https://www.facebook.com/ROKConsulateGeneralinDanang
  • Website : https://overseas.mofa.go.kr/vn-danang-en/index.do
  • Map : https://goo.gl/maps/182QMSG6oyFmGRQx8

Do you want to find the Embassy of South Korea in Hanoi or Consulate of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) also ?

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 3-4, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline) Fax : (0236) 356 6105 Email : danang@mofa.go.

Consulate General of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 107 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00, Monday to Friday Phone : (028) 3822 5757 | 3824-8531~4 Fax : (028) 3829 7577 Email: hcm02@mofat.go.

1. Saigon Practice High School (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) From the 2015-2016 school year, Saigon Practice High School, Ho Chi Minh City cooperated with the Korean Study Center (Sejong) of Ho Chi Minh City Pedagogical University to teach Korean to students.

1. High School for Foreign Languages (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ) At the High School for Foreign Languages ​​(University of Foreign Languages ​​- National University Hanoi), Korean has been present as a second foreign language since 2015.