It was around the middle of March 2020 when Vietnam has decided to stop accepting visa applications from foreign visitors, including South Koreans. This was one of the country’s efforts to fight the spread of the deadly coronavirus or the Covid 19.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

We would like to inform there is NO Embassy of South Korea in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Korean Republic Consulate General in Da Nang City instead ? We also have contact information of the the Embassy of South Korea in Hanoi or Consulate of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC).

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 3-4, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline) Fax : (0236) 356 6105 Email : danang@mofa.go.

Korean Republic Consulate General in Da Nang Address : Floor 3-4, Lot A1-2, Chuong Duong Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline) Fax : (0236) 356 6105 Email : danang@mofa.go.

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành

Consulate of South Korea in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of South Korea in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South

Embassy of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of South Korea in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 107 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 & chiều 13:30 – 17:00, Điện thoại : (028) 3822

1 2 3