May 9, 2021
Blog

Embassy of South Korea in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of South Korea in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Korean Republic Consulate General in Da Nang City instead ?

We also have contact information of the the Embassy of South Korea in Hanoi or Consulate of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC).

Embassy of South Korea in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 3-4, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline) Fax : (0236) 356 6105 Email : danang@mofa.go.

Korean Republic Consulate General in Da Nang Address : Floor 3-4, Lot A1-2, Chuong Duong Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline) Fax : (0236) 356 6105 Email : danang@mofa.go.

Consulate General of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 107 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00, Monday to Friday Phone : (028) 3822 5757 | 3824-8531~4 Fax : (028) 3829 7577 Email: hcm02@mofat.go.

1. Saigon Practice High School (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) From the 2015-2016 school year, Saigon Practice High School, Ho Chi Minh City cooperated with the Korean Study Center (Sejong) of Ho Chi Minh City Pedagogical University to teach Korean to students.