April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ai Cập (Egypt) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ai Cập (Egypt) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ai Cập (Egypt) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ai Cập (Egypt) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Egypt
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Egypt in Hanoi Address : 63 To Ngoc Van Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 38294999 | 024 38294996 Fax : 024 38294997 Map : https://goo.

Citizens of Egypt are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Egypt are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.