May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Belgium
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Belgium in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : IBC Building, 4th Floor, C4 Room, 1A Me Linh Square, District 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Mondays and Thursdays from 9am to 12pm. Or by appointment.

Embassy of Belgium in Hanoi Address : Somerset Grand Hanoi – 9th floor – 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi City, Vietnam Opening hours: Monday to Friday 9 am to 12 pm and 1:30pm – 4pm Phone : +84 24 393 461 79 Email: hanoi@diplobel.fed.