April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Portugal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 151 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3820 0623 | 3930 9608 Email : afonso.vieira@portviet.

Honorary Consulate of Portugal in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 151 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3820 0623 | 3930 9608 Email : afonso.vieira@portviet.

Citizens of Portugal can apply for the e-visa online without any issues. The process is pretty straightforward.