April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bolivia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bolivia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bolivia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bolivia tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Bolivia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bolivia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Bolivia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bolivia please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bolivia 🇧🇴. Options for citizens of Bolivia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.