May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bosnia and Herzegovina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.