April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bosnia and Herzegovina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bosnia and Herzegovina tại Kuala Lumpur, Malaysia.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bosnia and Herzegovina vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Applying for the Vietnam e-visa for citizens of Bosnia & Herzegovina is a pretty straightforward process. All you need to do is visit their official website.