April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Brunei tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Brunei tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Brunei
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Brunei in Hanoi Address : 298C Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam. Working Hours : Monday – Friday | 8.

Here are the requirements that Brunei citizens must prepare when applying for the e-visa: Brunei passport with at least two blank pages. It must be valid for at least 6 months from your date of entry to Vietnam.