Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Brunei tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Brunei tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Brunei tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà

Lãnh Sự Quán Brunei tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà

Đại Sứ Quán Brunei Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Brunei 🇧🇳 Địa chỉ: Số 9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, BA-2312, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 🇧🇳 Điện thoại: (+673) 2651580 Fax: (+673) 2651574 Email: vnembassy@yahoo.com Website : https://vnembassy-darussalam.

1