May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Chile tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Chile
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 121A đường số 38, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : Theo hẹn Điện thoại : (028) 3743 2717 Fax : (028) 3743 2716 Email : chileconsul.

Honorary Consulate of Chile in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 121A Street number 38, Binh Trung Tay ward, district 2, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : By appointment Phone : (028) 3743 2717 Fax : (028) 3743 2716 Email : chileconsul.

Embassy of Chile in Hanoi Address : Villa C8-D8, 14 Thuy Khue Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (84-24) 3935 1147 | (84-24) 3935 1148 Fax: (84-24) 38430762 FB : https://www.